Οι κρυμμένες ατζέντες του Αναλφαβητισμού

Οι κρυμμένες ατζέντες του Αναλφαβητισμού

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ειδικών Παιδαγωγών, εκφράζει την ευαρέσκειά του για τη προσπάθεια χάραξης εθνικής πολιτικής και πρακτικής αναφορικά με το θέμα του αναλφαβητισμού, το οποίο φαίνεται ότι ταλανίζει σε ένα πολύ σοβαρό βαθμό τη χώρα μας. Όπως είναι ευρέως γνωστό το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης είναι το αρμόδιο σώμα, το οποίο αξιολογεί τους μαθητές της Γ’ και Στ’ τάξης, με στόχο να διερευνήσει ποιοι από αυτούς είναι αναλφάβητοι, ώστε μετά να τους παρασχεθούν οι ανάλογες στηρίξεις.

Πιστεύουμε, όμως, ότι ο ρόλος του Ειδικού Παιδαγωγού στη συγκεκριμένη διαδικασία, τόσο πριν από την αξιολόγηση, όσο και μετά την αξιολόγηση κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντικός. Δυστυχώς η πρώτη φορά στην οποία ένα παιδί αξιολογείται, εκτός και αν φυσικά υπάρχει κάποιος άλλος λόγος, είναι στην Γ’ τάξη. Μέχρι την τάξη αυτή, το παιδί έχει περάσει μέσα από υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση και δύο χρόνια από τη Δημοτική Εκπαίδευση. Κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός ο έγκαιρος εντοπισμός των δυσκολιών των παιδιών και η άμεση διαχείριση των θεμάτων αυτών, τα οποία γνωρίζουμε και ερευνητικά ότι μπορούν σε πολλές περιπτώσεις να τύχουν αποτελεσματικής διαχείρισης στα πρώιμα στάδια ανάπτυξής τους, παρά αν οι δυσκολίες παραμείνουν χωρίς διαχείριση και στη συνέχεια παγιωθούν.

Εισήγηση του Συνδέσμου Ειδικών Παιδαγωγών είναι αρχικά ότι θα έπρεπε να υπάρχει διαγνωστικό μέσο ετοιμότητας για μετάβαση των παιδιών από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό. Με αυτό τον τρόπο παιδιά, τα οποία δεν θα ήταν έτοιμα να μεταβούν, θα παρέμειναν για ακόμα ένα χρονικό διάστημα στο Νηπιαγωγείο, θα δέχονταν παρεμβάσεις και θα προετοιμάζονταν πολύ καλύτερα για την ένταξή τους στο Δημοτικό. Οι παρεμβάσεις αυτές θα πρέπει να γίνονται από Ειδικούς Παιδαγωγούς, οι οποίοι είναι οι κατάλληλα καταρτισμένοι μέσω συγκεκριμένων τεχνικών και πρακτικών να βοηθήσουν τα παιδιά να αποκτήσουν τις δεξιότητες που αναμένεται, για να μπορούν να διαχειριστούν τις δυσκολίες τους.

Από την άλλη πλευρά, είναι πεποίθηση του Συνδέσμου ότι όταν στη συνέχεια εντοπίζονται μαθητές οι οποίοι ενδέχεται να είναι λειτουργικά αναλφάβητοι, θα πρέπει αυτοί να τυχαίνουν διαχείρισης πάλι από Ειδικούς Παιδαγωγούς, γιατί αυτοί είναι οι μοναδικοί επαγγελματίες στο χώρο της εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν τη συγκεκριμένη κατάρτιση. Η εποχή της παντοδυναμίας στο χώρο της εκπαίδευσης και του πολυδύναμου εκπαιδευτικού δεν υφίσταται πλέον. Όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν πλέον εξειδικευμένες γνώσεις οι οποίες θα πρέπει να τύχουν σωστής διαχείρισης από το σύστημα. Ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο “δημιουργεί” μαθητές αναλφάβητους, δεν μπορεί να έρθει και να πιστεύει ότι εκείνοι οι οποίοι θα χειριστούν τον αναλφαβητισμό είναι άτομα χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις.

Έχουμε ακούσει στο παρελθόν εξαγγελίες από αξιωματούχους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ότι οι γενικοί εκπαιδευτικοί είναι ικανοί να χειριστούν πολύ αποτελεσματικά τους μαθητές αυτούς. Ως Σύνδεσμος διαφωνούμε με τις απόψεις αυτές, τις οποίες θεωρούμε εκλαϊκευμένες και χωρίς υπόσταση. Όλοι οι γενικοί εκπαιδευτικοί κατέχουν ένα γενικό μάθημα Ειδικής Αγωγής στο υποχρεωτικό τους πτυχίο και πέρα από αυτό δεν έχουν καμιά άλλη γνώση που να αφορά μεθοδολογίες για αποτελεσματική διαχείριση δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μαθητές. Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο για ένα εκπαιδευτικό, χωρίς τη συγκεκριμένη κατάρτιση, να διαχειριστεί αυτές τις δυσκολίες αποτελεσματικά. Από την άλλη πλευρά, η σεμιναριακού τύπου επιμόρφωση, κρίνεται ως μη επαρκής για την αντιμετώπιση των δυσκολιών αυτών.

Είναι θέση του Παγκυπρίου Συνδέσμου Ειδικών Παιδαγωγών, ότι τόσο το θέμα της πρώιμης παρέμβασης στις μικρές ηλικίες, όσο και στη συνέχεια το θέμα της παροχής στήριξης σε μαθητές, οι οποίοι ενδέχεται να είναι αναλφάβητοι, θα πρέπει να αποτελέσει καθήκον του Ειδικού Παιδαγωγού και όχι του γενικού εκπαιδευτικού.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ένα εκσυγχρονισμένο εκπαιδευτικό σύστημα, θα πρέπει να τερματίσει τις “κρυφές” πολιτικές της παντοδυναμίας, οι οποίες υπήρχαν στον παρελθόν και θα πρέπει να ενισχύσει το πραγματικό ρόλο του κάθε επαγγελματία. Οι κρυμμένες ατζέντες που υπάρχουν πίσω από το ζήτημα αυτό, θα πρέπει να εκλείψουν!!!

Δρ. Αναστασία Χ’ Γιαννακού, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Παγκυπρίου Συνδέσμου Ειδικών Παιδαγωγών
digital composite of School materials and apple with library background
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης. Πατώνας Αποδοχή, δίνετε την άδειά σας για χρήση των cookies.